Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2013

rozdzielczosc-chleba
8531 4a56
Odinstaluj się wreszcie, zimo. Jesteśmy przygotowani.
Reposted byechoeswujcioBatHypothermiasmoke11Tomred97zeberka
rozdzielczosc-chleba
7501 bdcc 500
Premiera debiutu poetyckiego Kamila Brewińskiego pt. "Clubbing" już w maju nakładem Rozdzielczości Chleba!
Reposted bycmykikilledthepopelonaq

January 06 2013

rozdzielczosc-chleba
Play fullscreen
Burza uderzyła w nasz YouTube! Prezentujemy klip do kawałka otwierającego album "Skanowanie balu" Porcji Rosołowych i Podgórniego, w którym chlupoczą naćpane dane i powykręcane w składni wersy.
Reposted byDarkAndLonleycmyklonaq

December 18 2012

rozdzielczosc-chleba

Książka + album audio "Skanowanie balu" Łukasza Podgórniego i Porcji Rosołowych do pobrania / odsłuchania za darmo na http://xn---ch-ppa33b.pl/?p=259

Jest to faza, która oscyluje z coraz mniejszą częstotliwością: znaki zamieniają się w martwe piksele, wreszcie w spacje; obszar zaznaczenia ścieka do wnętrza wiadra.

Reposted bycmyklonaq

November 23 2012

rozdzielczosc-chleba

Premiera "Skanowania balu" Łukasza Podgórniego już 8 grudnia 2012! Tomik ukaże się cyfrowym nakładem Rozdzielczości Chleba i papierowym nakładem Korporacji Ha!art. Integralną częścią wydawnictwa jest album audio Porcji Rosołowych, stanowiący zapis niezwykle nerwowego dialogu między postcyfrową muzyką duetu a poezją Podgórniego

Okładka: [f] Kamil R. Filipowski

Reposted bygirlinterruptedcmyklonaqdirtyapplemegiddovl

October 29 2012

rozdzielczosc-chleba
8183 40b6
Reposted fromsohryu sohryu viacmyk cmyk

October 15 2012

rozdzielczosc-chleba
Espresso Book Machine

October 10 2012

rozdzielczosc-chleba
"Polewka" Podgórniego [z:] "wgraa" XD
Reposted bylonaq lonaq

October 09 2012

rozdzielczosc-chleba
Onak, "Mistweet Retweet", "wgraa"
Reposted bylonaqcmyk

October 05 2012

rozdzielczosc-chleba
Łukasz Podgórni, "Przepisz kod", z poezjograficznego splita "wgraa" (Onak / Podgórni)
Reposted bycmykwojtekjhuggybearlonaqikilledthepope

September 28 2012

rozdzielczosc-chleba
"Tabłorki" Leszka Onaka z poezjograficznego splita pt. "wgraa" (Onak / Podgórni)
Reposted bycmykpunkracylonaqgroeschtl

September 26 2012

rozdzielczosc-chleba

Mazurzenie jako element języka emo. Przekłamania Google Translate jako słowotwórcze i fleksyjne funkcje nowej gwary. Twitter jako środowisko sprzyjające rozwojowi skrótowców. Memy jako karnawałowa forma piktogramów.

Nakładem Rozdzielczości Chleba ukazało się mikrowydawnictwo "wgraa" Leszka Onaka i Łukasza Podgórniego! Tomik przybrał postać cyberludowego jarmarku poezjografii, podczas budowania którego twórcy odkrywali miejsca wspólne i osobne małych ojczyzn (SRSLY?).

Pobierz lub czytaj za darmo na stronie: http://tinyurl.com/onak-podgorni-wgraa

Reposted bycmyklonaq

August 21 2012

rozdzielczosc-chleba

July 26 2012

rozdzielczosc-chleba
Wideorelacja z krakowskiej premiery "Marszu na ROM" Piotra Puldziana Płucienniczaka (Rozdzielczość Chleba Offline #2)
Reposted bycmyk cmyk

July 24 2012

rozdzielczosc-chleba
Kolejna pajda smacznego chleba z pliku "Marsz na ROM" Puldziana

July 22 2012

rozdzielczosc-chleba
"Marsz na ROM" Piotra Puldziana Płucienniczaka do darmowego poboru w formatach PDF, EPUB i MOBI na http://www.ść-ch.pl/marsz_na_rom.html
Reposted byc4tjuicecmyk

July 02 2012

rozdzielczosc-chleba
Piotr Puldzian Płucienniczak o istocie poezji
Reposted bylontanolonaqcmyk
rozdzielczosc-chleba
8652 907a
Reposted byhadjagirlinterruptedcitiesofnightoyesahdafcatharinek9paulinkamakingmoviesdisappointmentkolanopannakies

June 30 2012

rozdzielczosc-chleba
3335 73eb 500
Dwudziesta ósma stronica "Marszu na ROM" Piotra Puldziana Płucienniczaka. "Rozwijajcie się w marszu! (...)
Lewa!
Lewa!
Lewa!"
http://www.ść-ch.pl/marsz_na_rom.html
           
rozdzielczosc-chleba
5793 7ac1
Reposted fromlontano lontano viacmyk cmyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl